ഡോൺ – My view

ഡോക്ടർ എന്ന ബ്ലോക്കിബസ്റ്ററിനു ശേഷം ശിവകാർത്തികേയൻ നായകനായി എത്തിയ ഡോൺ ഒരു ഡീസന്റ് ഫീൽ ഗുഡ് മൂവി ആയി തോന്നി.
ഒരു ക്യാമ്പസ്‌  ബാക്ഡ്രോപിൽ കുറച്ചു നർമവും, പ്രണയവും ഒക്കെ ആയി എന്റർടൈനിംഗ് ആയ ഒരു ആദ്യ പകുതിയും അച്ഛൻ മകൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒക്കെ ആയി ഒരു ഡീസന്റ് സെക്കന്റ്‌ ഹാൾഫും ആയി ചിത്രം ഒട്ടും ബോർ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല.

ശിവകാർത്തികേയൻ, S.J സൂര്യ, സമുദ്രക്കനി എന്നിവരുടെ പ്രകടനം നന്നായിരുന്നു. പടത്തിൽ ഇവർ തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന കോൺഫ്ലിക്ടസുകൾ ഒരുപാട് ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു ക്ലൈമാക്സ്‌ അടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ഒരു ജിസ്ജോയ് ചിത്രം പോലെ എല്ലാ കഥാപത്രങ്ങളും നന്മയുടെ പാതയിലാക്കുന്നു എന്നത് എനിക്ക് ചെറിയ നെഗറ്റീവ് ആയി  തോന്നി. പ്രിയങ്ക മോഹൻ ഉൾപ്പെടെ ബാക്കി ഉള്ളവർക്കൊന്നും കാര്യമായി ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല.

ക്ലൈമാക്സസിനടുത്തുള്ള ഇമോഷണൽ രംഗങ്ങൾ എനിക്ക് നന്നായി തോന്നി. അനിരുദിന്റെ രണ്ടു പാട്ടുകൾ നന്നായിരുന്നു. ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ചേർത്തതു എന്ന് തോന്നിയ രണ്ടു ആക്ഷൻ സീൻസും സെക്കന്റ്‌ ഹാൾഫിലെ ഒന്ന് രണ്ടു അനാവശ്യ സീൻസും ഒഴിവാആകാമായിരുന്നു

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s